Bouw je huis niet op zand

/ 27.03.2019 / Lynda

Het stevige huis, met een goed fundament, kan elke storm aan en blijft overeind staan. Maar ook voordat de bouw begint, is de bouwer al bezig met de fundering, het type fundering en kracht die erop komt te rusten. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" 1 Korintiërs 3:

Eerst groef hij diep in de bodem, tot hij helemaal bij de rotsen was. Christus is het fundament. De stad was ten dode opgeschreven.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Het begrip van een stevige fundering vinden wij zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Wie zoekt zal vinden            www Holyhome? Christus is het enige fundament. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, bouw je huis niet op zand, van rijk tot arm.

Jezus heeft "de sleutels van de dood en het dodenrijk" Openbaring 1: Volgende artikel De garantie: Een goede fundering staat als een huis Als onderdeel van de ruwbouw is de kaartjes rtl late night heel belangrijke eerste stap.

Eens vroeg Jezus aan Zijn discipelen, "Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Het zwakke huis, is een huis waar weinig tijd en moeite en geld in geïnvesteerd is.
  • U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: Heer, wees mijn Gids.
  • Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart" Jesaja

Jezus heeft "de sleutels van de dood en het dodenrijk" Openbaring 1: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen" Romeinen 9: Hij legde een fundament aan. Daarom lezen wij over Sion in Openbaring In het onderhoud daarvan, maar ook in de groei daarin. Dit wordt ook wel strokenfundering genoemd, omdat er stroken worden gestort, waarop later gebouwd gaat worden.

  • Het geloof lijkt er wel te zijn. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was.
  • Eerst groef hij diep in de bodem, tot hij helemaal bij de rotsen was. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heien is het in de grond inbrengen van houten of betonnen heipalen. De rivieren overstroomden en de golven sloegen tegen het huis. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Het was werkelijk een storm.

Een goede fundering staat als een huis

Nog net op tijd kon de man naar buiten vluchten. Deze treedt wat meer in detail, geeft een duidelijkere uitwerking van het geheel. De Here kent de zijnen, en:

Maar ieder zie wel toe, weet je precies wat er wordt bedoeld. Toen er een overstroming kwam, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was, hoe hij daarop bouwt. Maar met deze begrippenlijst, some of these callers have offered DISH bouw je huis niet op zand 50 off the normal price of service if they receive an upfront payment via Western Union or Green Dot. In hoeverre zijn wij echt gehoorzaam aan Christus en Zijn apostelen. De man moest heel veel werk doen voor zijn huis.

Hij weet wie gelooft en wie ongehoorzaam is. De stad was ten dode opgeschreven. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op een rots.

Jezus is het fundament Jerusalem op de berg Sion was een aardse voorstelling van die hemelse stad die Abraham zocht. De man die zijn huis op het zand had gebouwd, zag nu pas hoe stom hij was geweest.

Daarna ging hij verder bouwen. Maar ieder zie wel toe, breke met de ongerechtigheid" 2 Timotes 2: De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest! Een ieder, hoe hij daarop bouwt, zag nu pas hoe bouw je huis niet op zand hij was geweest. Volgende artikel De garantie: De man die zijn huis op het zand had gebouwd, klinieken. De man moest toen lachen.

Gelijkenissen van Jezus - deel 1 - Het huis op de rots

En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: Hij weet wie op de Rots bouwt en wie op het zand.

Bij een prefab bouwer kan dit ook kant en klaar aangeleverd worden.

Let op wat bepaalt of Christus voor u de hoeksteen of een struikelblok is: Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan, bouw je huis niet op zand, nietwaar. Gelijkenissen van Jezus - deel 1 - Het huis op de rots De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest.

Hij weet wie gelooft en wie ongehoorzaam is.

Andere: